Późnośredniowieczne naczynia o dnach kulistych

Posted on Leave a commentPosted in Badania

Małgorzata Pytlak Późnośredniowieczne naczynia o dnach kulistych w zbiorach gorzowskiego Muzeum Przedmiotem artykułu jest prezentacja naczyń codziennego użytku o dnach kulistych, znajdujących się w zbiorach gorzowskiego Muzeum. Naczynia te, ze względu na formę, zwane są literaturze niemieckojęzycznej Bombengefäße (Nawrolski 1978, s. 156). O ich wyjątkowości stanowi kulisty kształt, uzyskiwany w wyniku połączenia lepionego ręcznie dna i […]

Badania archeologiczno-architektoniczne

Posted on Leave a commentPosted in Badania

Badania archeologiczno-architektoniczne w Mironicach, na terenie byłego Opactwa Cystersów w 2005 roku   Badania wykopaliskowe w Mironicach, gm. Kłodawa zostały zainicjowane w 1999 roku przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach programu tworzenia „Szlaku Cysterskiego”.