Weekendowy Szlak Naukowy 2017

Posted on Posted in Imprezy, Imprezy

Weekendowy Szlak Naukowy

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym”, który  odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 r. Celem akcji jest promocja uczelni wyższych, innowacyjnych firm oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą nauką, a także podkreślenie roli, jaką w rozwoju lubuskiej nauki odgrywają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Do współpracy przy organizacji Szlaku zaproszone zostały jednostki naukowe, muzea, biblioteki, izby pamięci, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania. We wskazanym terminie na terenie województwa lubuskiego zaplanowano szereg bezpłatnych przedsięwzięć: pokazów, spotkań, wykładów, warsztatów, lekcji, dni otwartych, itp. Podsumowaniem całości będzie event „Laboratorium Lubuskiego Odkrywcy”, który odbędzie się 21 października w Zielonej Górze.

W ramach akcji na Lubuszan czeka ponad 150 atrakcji oferowanych przez blisko 40 podmiotów. Do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym” zapraszamy całe rodziny. Na pewno każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Wykaz wszystkich wydarzeń znajduje się na stronie: http://szlaknaukowy.lubuskie.pl

 

 

Niżej zamieszczamy plan Weekendowego Szlaku Naukowego Muzeum Lubuskiego:

Weekendowy szlak naukowy 20-22 października 2017 r.

20 października 2017 r., godzina 17.00

Promocja wydawnictwa „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego, Śląska i Brandenburgii” połączona z wykładem autora dr. Tadeusza Szczurka. W czasie promocji każdy uczestnik otrzyma 1 bezpłatny egzemplarz publikacji oraz będzie miał możliwość samodzielnego wybicia pamiątkowej monety. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

21 października 2017 r., godzina: 11.00, 13.00

Ogród to też muzeum

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z historią ogrodu Zespołu Willowo-Ogrodowego
w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 35. Podczas spaceru po unikalnym gorzowskim ogrodzie dendrologicznym i parku dowiedzą się, kto go zaprojektował, jakie funkcje pełnił
i jakie sekrety w sobie skrywał. Poznają gatunki drzew i krzewów, a młodsi chętni zmierzą się
z łamigłówkami i wezmą udział w zabawach ruchowych z chustą Klanza.

22 października 2017 r., godzina 10.00-15.00

Prezentacja makiety Landsberga (obecnie Gorzowa) z I poł. XVII w. Makieta historycznego miasta Gorzowa (Landsberga) stanowi centralny element stałej ekspozycji „Gorzów na szlakach historii” mieszczącej się w zabytkowym Spichlerzu (I ćw. XVIII w.). Ukazuje ona całościowy, pełnoplastyczny kształt miasta we wspomnianym okresie. Oprowadzanie kuratorskie pozwoli na bliższe poznanie dziejów miasta.

Ponadto 21 października w ramach akcji Otwieramy Muzeum – otwieramy się na jesień dzień otwarty dla fotografów, spotkanie i akcja promocyjna w ogrodzie i parku muzealnym