Podwórze i budynki gospodarcze

Posted on Posted in Wystawy Bogdaniec

  

 

 Zagroda młyńska obejmuje również budynki gospodarcze, które w większości
są przeznaczone na pomieszczenia ekspozycyjne.

 
 

 W dawnej szkieletowej wozowni, zrekonstruowanej w 1988 r. pod kierunkiem dr Wojciecha Sadowskiego, można zobaczyć warsztaty wiejskie – maglarnię, gręplarnię do rozczesywania owczej wełny oraz kuźnię. Na obecny kształt wnętrza kuźni złożyły się elementy wyposażenia z XIX / XX w. pozyskiwane sukcesywnie w warsztatach w Jeninie, Santoku, Nowej Wsi i Osiecku. Prezentacja tych tradycyjnych narzędzi oddaje dziś klimat wnętrza dawnej kuźni, choć jest to jedynie kuźnia ekspozycyjna.

 W dawnej oborze wyeksponowane zostały różne sprzęty rolnicze z XIX w. i pierwszej połowy XX w. (pługi, radła, brony, wał do ugniatania ziemi, kosa, sierp, cepy, grabie, sieczkarnie) oraz środki transportu wiejskiego (wozy, bryczki, sanie, chomąta i jarzma). Są wśród nich zarówno przedmioty przywiezione z dawnych Kresów Wschodnich i Wielkopolski, jak i pozostawione przez ludność niemiecką.  Na podwórzu natomiast prezentowane są fabryczne maszyny rolnicze (siewnik, żniwiarka, grabiarka, kopaczka do ziemniaków, pługi, radła, brony), kieraty i silnik spalinowy oraz sprzęty związane z przetwórstwem ziarna (młocarnia, wialnia, stępa, żarna). W sadzie znajduje się pasieka z uli kłodowych oraz zrekonstruowany piec chlebowy, przy którym we współpracy z piekarnią w Bogdańcu regularnie są organizowane warsztaty wypieku chleba.
 
{gallery}wystawy_stale/Bogdaniec/Budynki_gosp{/gallery}