Badania archeologiczno-architektoniczne

Posted on Posted in Badania
Badania archeologiczno-architektoniczne w Mironicach, na terenie byłego Opactwa Cystersów w 2005 roku
 
Badania wykopaliskowe w Mironicach, gm. Kłodawa zostały zainicjowane w 1999 roku przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach programu tworzenia „Szlaku Cysterskiego”.

Prace archeologiczno-architektoniczne w 2005 roku odbywały się po raz były piąty. Z ramienia Muzeum kierowała nimi mgr Małgorzata Pytlak, zaś mgr inż. arch. Henryk Kustosz prowadził nadzór i opracowanie wyników badań architektonicznych.
Celem tegorocznych prac wykopaliskowych było uzyskanie odpowiedzi na temat długości świątyni po stronie zachodniej oraz odszukanie reliktów jej ściany zachodniej (wejściowej). W tym celu założono wykop nr XV, w którym odkryto cztery obiekty kultury łużyckiej (dwa paleniska, dwie jamy), pięć pochówków szkieletowych (najprawdopodobniej związanych z cmentarzem z okresu działalności klasztoru), wkop – gruzowisko ceglano-kamienne – leżace na linii ściany południowej kościoła, urywające się gwałtownie i nie mające kontynuacji w profilu zachodnim wykopu.
Zatem zamknięcie kościoła cysterskiego po stronie zachodniej byłoby , zgodne z rysunkiem inwentaryzacyjnym z 1875 roku.
Wykop nr XVI został ulokowany w części południowo-wschodniej kościoła, w celu odsłonięcia reliktów skrzydła wschodniego klasztoru.
W wykopie tym natrafiono na trzy pochówki szkieletowe, ułożone po linii wschód-zachód (głową na zachód), natomiast nie zarejestrowano żadnych śladów po budynku klasztornym.
Podczas tegorocznych prac wykopaliskowych pozyskano interesujący ruchomy materiał zabytkowy, z neolitu -wyroby krzemienne, z epoki brązu – ułamki ceramiki kultury łużyckiej, nieliczne ułamki ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza, z późnego średniowiecza również fragmenty ceramiki, monetę (denar typu Vinkenauge, pochodzenia pomorskiego z połowy XV wieku), a z okresu nowożytnego liczne ułamki szkieł naczyniowych i okiennych oraz ułamki ceramiki.
 
{gallery}archeologia/mironice{/gallery}
Małgorzata Pytlak