Życie codzienne w dawnym Gorzowie

Posted on Posted in Wystawy Spichlerz, Wystawy stałe Spichlerz
 
 
Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza na wystawę

Życie codzienne w dawnym Gorzowie

Spichlerz przy ulicy Fabrycznej 1-3

 
U progu XIX wieku miasto liczyło ok. 6200 mieszkańców, a elitę zawodową stanowili rolnicy, hodowcy bydła, browarnicy, gorzelnicy. Sto lat później w Gorzowie odnotowano ponad 33500 ludzi, prawie połowa związana była z przemysłem. Za charakter miasta w następnej kolejności odpowiedzialni byli pracujący w handlu, usługach, administracji, kościele. Rolnictwem trudniło się zaledwie kilka procent mieszkańców.
Ludność była wewnętrznie zróżnicowana pod względem zawodowym, dochodowym. Najliczniejszą grupę stanowili robotnicy, drobnomieszczanie, inteligencja, jednak siłą napędową miasta była stosunkowo najmniejsza liczebnie burżuazja…
Fragment wystawy

 
„Życie codzienne w Gorzowie na przełomie XIX/XX wieku” jest kolejnym rozdziałem budowanej w Spichlerzu stałej ekspozycji historycznej „Gorzów na szlakach historii”.
Dotychczasowa aranżacja pozwalała zgłębić tematykę rozwoju przestrzennego miasta. Centralne miejsce zajmuje makieta Gorzowa z połowy XVII wieku – można ją obejrzeć na parterze budynku Spichlerza.
Na pierwszym piętrze znajduje się dział poświęcony „Wiekowi pary i elektryczności”, w obrębie którego zaprezentowano szereg unikatowych urządzeń z epoki oraz bogatą ikonografię. Tuż obok można prześledzić czasy „Wojen i klęsk żywiołowych” wraz z licznymi zabytkami militarnymi. Podróż po burzliwych dziejach Gorzowa rozpoczynają wojny husyckie, zaś kończy I wojna światowa.
Wystawa „Życie codzienne…” niejako podsumowuje historię Gorzowa przed 1945 rokiem. Ten syntetyczny obraz mieszkańców dawnego Landsberga jest opowieścią o ich codziennej egzystencji. Stanowi wstęp do zrozumienia dziedzictwa kulturowego, obecnego niemal w każdym zakamarku powojennego Gorzowa.
Z wystawy można zaczerpnąć informacji o inwestycjach miejskich poprawiających życie mieszkańców, zapoznać się z formami spędzania czasu wolnego, zajrzeć do wnętrz restauracji, obejrzeć unikatowe przedmioty ze sklepu kolonialnego. Będziemy uczestniczyć w życiu kulturalnym, szkolnym i sportowym dawnego miasta, wnikniemy we wnętrze mieszczańskiej kamienicy. Poruszaną na ekspozycji problematykę wspierają liczne pamiątki z tego okresu, ikonografia oraz obszerny komentarz historyczny.
dr Katarzyna Sanocka-Tureczek

Zapraszamy!
 
 
{gallery}wystawy_stale/Spichlerz/historyczna/dawny_gorzow/wernisaz{/gallery}