Historia techniki

Posted on Posted in Zbiory

 
W zasobach Muzeum Lubuskiego w Gorzowie znajduje się ponad pół tysiąca zabytków technicznych. W skład stałej ekspozycji wchodzi  m. in. ciężki sprzęt, jak maszyny parowe usytuowane na terenie przylegającym do Spichlerza, będące pozostałością po dziewiętnastowiecznych zakładach przemysłowych.
 

 

W samym Spichlerzu zgromadzono modele takich maszyn oraz modele barek rzecznych, świadczących o industrialnym charakterze Gorzowa i znaczącej roli rzeki Warty na przestrzeni dziejów. W zbiorach znajduje się ponadto część muzealiów pochodzących z rozwiązanego w 1999 roku Muzeum Zakładowego ZWCh Stilon, m.in. jeden z pierwszych polskich komputerów Mera 9150, wbogacający pokaźną kolekcję maszyn liczących. W tej grupie na uwagę zasługuje również spory zbiór zegarków kieszonkowych renomowanych firm światowych. Wszystkie zabytki podzielono na określone zespoły merytoryczne obejmujące przedział czasowy od XIX wieku do końca lat 80. ubiegłego stulecia z priorytetem sprawnych technicznie regionalików:

1. Żegluga śródlądowa (oprzyrządowanie, akcesoria, modele)
2. Miejski przemysł maszynowy (oprzyrządowanie, akcesoria, modele)
3. Transport i komunikacja miejska (oprzyrządowanie, akcesoria, modele)
4. Przyrządy pomiarowe:
– zegary, chodziki, zegarki, repetiery, budziki, chronometry i mechanizmy zegarowe
– barometry i termometry
– wagi szalkowe, uchylne i dynamometryczne
– maszyny liczące, tj. liczydła, arytmometry, sumaksy i kalkulatory
5. Sprzęt fotooptyczny (oprzyrządowanie i akcesoria):
– aparaty fotograficzne
– mikroskopy
– lunety i lornetki (wojskowe, teatralne)
– projektory i rzutniki
6. przedmioty z zakresu gospodarstwa domowego wymienionych typów:
– lampy naftowe, karbidowe, olejowe i akumulatorowe
– maszyny do szycia
– maszyny do pisania
– żelazka na duszę, węglowe, spirytusowe i elektryczne
– opakowania szklane tłoczone, w tym pieczęci butelek
– sprzęt RTV, w tym radia (lampowe, tranzystorowe), patefony, gramofony,      magnetofony szpulowe i kasetowe, telewizory z lat 60-70. XX w.
– telefony stacjonarne różnych typów, w tym induktorowe
– instrukcje obsługi i dokumentacje techniczne wymienionych obiektów.

Muzeum Lubuskie zwraca się serdeczną prośbą do pasjonatów, ludzi dobrej woli  i darczyńców posiadających podobne przedmioty, by zechcieli wspomóc nimi zbiory gorzowskiego muzeum z nadzieją utrwalenia dla następnych pokoleń śladów naszej przeszłości.

 

Wykaz ilustracji:

001. Modele barek rzecznych „berlinek” z końca XVIII w., lata 80. XX w.
002. Model statku spacerowego z ok. 1920 i łódzi rybackiej z poł. XIX w., lata 80. XX w.
003. Silnik parowy z kołem zamachowym z kon. XIX w. na dziedzińcu przed Spichlerzem
004. Model pompy parowej Watta i silnika parowego z kołem zamachowym z lat 80. XIX w.
005. Bicykl, Wytwórnia braci Michaux, ok. 1880
006. Złoty zegarek kieszonkowy American Walcham  Watch Co, 1900
007. Budzik niemieckiej firmy Gustav  Becker-Freiburg, 1905
008. Budzik firmy Karl Gross, poł. lat 50. XX w.
009. Niemiecka skrzynkowa busola magnetyczna z początku XX w.
010. Sklepowa waga uchylna 3 kg z lat 30. XX w.
011. Moździerz aptekarski, poł. XIX w.
012. Niemieckie maszyny do pisania „Mignon” i „Ideal” z lat 20. XX w. , kasa sklepowa „National” z I ćw. XX w. oraz arytmometr  „Triuphator” z lat 30. XX w.
013. Kalkulator Daro-Soemtron ETR 220, Niemiecka Republika Demokratyczna, 1966
014. Polska lampa karbidowa, lata 50. XX w.
015. Maszyna do szycia Gritznera z 1910
016. Fragment ekspozycji z kolekcją żelazek na duszę, węgiel drzewny i spirytus z XIX i XX w.
017. Butelka 0,88 l z kapslem porcelitowym z browaru Biere d’Alsace R.Fischera, lata 30. XX w.
018. Korkociąg, lata 60. XX w.
019. Gramofon z tubą z ok. 1910
020. Gramofon Odeon z lat 20. XX w.
021. Polskie radioodbiorniki Pionier U-2 w obudowie ebonitowej i drewnianej z poł. lat 50. XX w.
022. Polski 17-calowy telewizor  Tosca, Diora, 1962
023. Arytmometr Resulta BS-7, Niemcy, ok.1925, aparat telegraficzny Morse’a i telefony induktorowe z lat 20. XX w.
024. Komputer Mera 9150, ZSM Warszawa 1974
025. Rozdzielnia telefoniczna Telmor, Gdańskie Zakłady Elektroniczne, 1975
026. Atelierowy wielkoformatowy aparat fotograficzny z lat 30. XX w.
027. Mikroskop optyczny Ernst Leitz z ok. 1890
028. Aparat fotograficzny Leica Mod.Ia, Wetzlar, 1930
029. Laterna magica ze szklanymi przezroczami z lat 80. XIX w.
030. Dalekopis RFT T-51, Niemiecka Republika Demokratyczna, 1968
 

{gallery}Technika/Historia_techniki{/gallery}