Wystawy w Bogdańcu

Zagroda Młyńska w Bogdańcu, ul. Leśna 22, Bogdaniec


Informacja

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 roku w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu udostępnione zwiedzającym są wyłącznie pomieszczenia mieszkania młynarza oraz ekspozycje w budynkach gospodarczych. Pozostała część budynku młyna będzie niedostępna ze względu na jego zły stan techniczny.

0 komentarzy

Mieszkanie młynarza

  Młynarz w dawnej społeczności należał do wiejskiej elity finansowej, jego zasoby materialne były nieporównywalnie wyższe niż pozostałych mieszkańców wsi. Gospodarstwo rolne, podstawa utrzymania większości włościan, dla niego było dodatkowym źródłem dochodów. Stąd też mieszkanie młynarza było zasobniejsze.      

0 komentarzy

Podwórze i budynki gospodarcze

      Zagroda młyńska obejmuje również budynki gospodarcze, które w większości są przeznaczone na pomieszczenia ekspozycyjne.  

0 komentarzy