Dział Archeologii

Kierownik – mgr Stanisław Sinkowski
e-mail: s.sinkowski@archiwum.muzeumlubuskie.pl
Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 722 54 68 wew. 323

Dział powstał w 1968 roku, wraz z zatrudnieniem w Muzeum pierwszego archeologa Tadeusz Seniowa. Początkowo bazował na materiałach poniemieckich i przekazach poznańskich. Począwszy od lat 70. XX wieku archeolodzy Muzeum prowadzili samodzielne badania wykopaliskowe, koncentrując się na osadnictwie Doliny Dolnej Warty i Noteci. Obecnie podstawowa działalność Działu to kontynuacja badań osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego Doliny Dolnej Warty i Noteci, ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa kultury łużyckiej. Osobnym tematem są studia nad osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym na terenie obecnego miasta Gorzowa Wlkp. W posiadaniu Muzeum znajduje się duży zbiór fajki glinianej z Manufaktury Fajki Glinianej w Rościnie, ceramika naczyniowa i kafle z XVII wieku z warsztatu garncarskiego w Myśliborzu, a także naczynia o dnie kulistym z warsztatu garncarskiego w Smolnicy. Archeolodzy w ramach działalności w Muzeum prowadzą również prace zlecone.
Najważniejsze ekspozycje: stała wystawa archeologiczna w „Muzeum Grodu Santok” (ul. Wodna 4, 66-431 Santok, 95 731 61 08).