Dział Sztuki Dawnej

Kierownik – mgr Janusz Michalski
tel. (095) 732 28 43 wew. 29
Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wiodącą kolekcję stanowią wyroby cynowe (ponad 1280 eksponatów). Kolekcja obejmuje wyroby mistrzów konwisarskich i wytwórni z terenu Europy, w tym pochodzące z wytwórni polskich.
Wśród tych przedmiotów do wyjątkowo cennych należą obiekty wykonane w warsztatach mistrzów gorzowskich: wilkom mistrza Tobiasza Kannengissera z ok. 1773 roku, para świeczników ołtarzowych mistrza Christiana Friedricha Rittera z ok. 1774 roku. Ponadto na uwagę zasługują secesyjne wyroby cynowe powstałe w firmach warszawskich na początku XX wieku.
Różnorodność zbioru pozwala na wyodrębnienie pięciu zasadniczych grup: malarstwa, rysunku i grafiki, rzeźby, sztuki cerkiewnej, konwisarstwa, innego rzemiosła artystycznego. Zbiór malarstwa, rysunku i grafiki jest zróżnicowany pod względem tematu. Obok dzieł związanych z twórcami europejskimi, zwłaszcza z kręgu niemieckiego (M. Liebermann, E. Henseler, K. Bauer), nieliczną grupę tworzą prace artystów polskich: Sz. Czechowicz, H. Rodakowski, J. Matejko, J. Fałat, W. Kossak i inni. Do najciekawszych i najcenniejszych dzieł malarzy polskich należy jedenaście akwarel Henryka Rodakowskiego z tzw. „Albumu Pałahickie” z lat 1867 – 1868.

Szereg mistrzowsko malowanych, wytwornych arcydzieł przedstawiających chłopów i Żydów będących mieszkańcami wsi pokuckiej (majątek brata artysty). Najliczniejszą grupą zabytków są przedmioty z dziedziny rzemiosła artystycznego (oprócz wyłączonego konwisarstwa) od XVI do XX wieku, w tym bogaty zespół mebli z różnych epok; formy piernikarskie, ceramika różnorodna tak pod względem miejsca i czasu wykonania, szkło, z metali piękny zbiór sreber i platerów, wyroby ślusarskie i kowalskie; zegary oraz tkaniny (np. pas kontuszowy czterostronny, tkany w Lyonie, 4 ćw. XVIII w.). Dział zawiera obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby, pochodzące z kolekcji gorzowskiego księgarza i wydawcy Wilhelma Ogoleita (1869 – 1953), poświęcone J. W. Goethemu i F. Schillerowi oraz ich epoce.

Kurator zbioru – mgr Janusz Michalski.