Dział Sztuki Współczesnej

Kierownik – mgr Bartosz Nowak
tel. (095) 722 54 68 wew. 339
e-mail: b.nowak@archiwum.muzeumlubuskie.pl
Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Artystyczną zawartość Działu Sztuki Współczesnej tworzą prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, tkaniny unikatowej; jest również kilka rzeźb i eksponatów sztuki użytkowej. W zbiorach znajdują się także prace znanych gorzowskich artystów, takich jak : A. Gordona, E i W Strebejko, A. Szymanek, Z. Bilińskiej i innych. Wszystkie dzieła reprezentują sztukę polską począwszy od 1946 roku do lat ostatnich. Spichlerzu prezentowane są trzy ekspozycje stałe: „Krąg Arsenału 1955”, „Malarstwo Jana Korcza(1905-1984)”, „Tkanina Unikatowa”.