Dział Techniki i Militariów

Kierownik – mgr Jan Zalewski
Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 722 54 68 wew. 337
e-mail: j.zalewski@archiwum.muzeumlubuskie.pl

Dział Techniki i Militariów

Historia działu sięga 1989 roku, kiedy to do użytku Muzeum Lubuskiego w Gorzowie oddano zabytkowy budynek Spichlerza z przeznaczeniem obiektu na Muzeum Warty z planowanym tamże Działem Techniki i Żeglugi Śródlądowej. Ten ostatni w 2003 roku został przekształcony i wraz z zabytkami techniki objął również zwartą merytorycznie kolekcję militariów, która dalej ewoluuje. Poza przedwojennymi regionalikami dział gromadzi, chroni oraz opracowuje naukowo dobra cywilizacyjnej myśli technicznej z różnych kręgów kultury materialnej, w tym powojenne i współczesne polonika, pozyskiwane m.in. od instytucji państwowych i od mieszkańców Gorzowa. Przeprowadza ekspertyzy w zakresie historii techniki, materiałoznawstwa i dawnych technologii, a także konserwacji zabytków metalowych. Realizuje projekty rekonstrukcyjne oraz schematy mechanizmów do budowy modeli i makiet historycznych zasilających ekspozycje. Rozwija działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach muzealnych wykładów oraz atrakcyjnych wystaw tematycznych, np. z dziedziny motoryzacji, historii oręża i techniki wojskowej, dawnych instrumentów czy dziejowych wynalazków.

Kurator zbioru – mgr Jan Zalewski