Historia po 1945

Kierownik – mgr Monika Kowalska
Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. (095) 732 28 43 wew. 24

Gabinet Historii Najnowszej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu po 1945 roku
mgr Monika Kowalska
tel. (095) 732 28 43 wew. 24
e-mail: m.kowalska@archiwum.muzeumlubuskie.pl

Zbiory w zakresie historii najnowszej w przeważającej liczbie składają się z tzw. archiwum Zespół ten obejmuje dokumenty, publikacje i fotografie dotyczące powojennych dziejów Gorzowa. Zbiór ten liczy ponad 2200 eksponatów. Wzbogacany jest przekazami mieszkańców. W roku 2005 przejęto znaczący przekaz dokumentów osobistych zmarłego pioniera Gorzowa Eugeniusza Chudego. Równolegle z pozyskiwaniem eksponatów prowadzi się działania zmierzające do utworzenia bazy ikonograficznej dotyczącej powojennego miasta. W tym celu nawiązuje się kontakty z osobami posiadającymi fotografie miasta z różnych okresów i reprodukuje się je na nośnikach elektronicznych. Obecnie baza zawiera ponad 1000 reprodukcji fotografii pochodzących od instytucji i osób prywatnych. Po opracowaniu podstawą bazy stanie się materiał ze zbioru negatywów Waldemara Kućko. Zbiór, będący własnością muzeum, liczy ok. 30 000 klatek negatywów.

MUZEUM JEST ZAINTERESOWANE KONTAKTEM Z OSOBAMI, KTÓRE UDOSTĘPNIŁYBY SWOJE ZBIORY DO REPRODUKCJI.

Kurator zbioru – mgr Monika Kowalska