Cennik biletów wstepu

Bilet wstępu na ekspozycje stałe w Zespole Willowo-Ogrodowym, Spichlerzu i Grodzie Santockim:
1. Bilet normalny – 5,00 zł
2. Bilet ulgowy – 3,00 zł
3. Bilet normalny „Karta Dużej Rodziny” – 3,00 zł
4. Bilet ulgowy MKiDN „Muzeum za złotówkę” – 1,00 zł

Bilet wstępu na ekspozycje stałe w Zagrodzie Młyńskiej:
1. Bilet normalny – 3,00 zł
2. Bilet ulgowy – 2,00 zł
3. Bilet normalny „Karta Dużej Rodziny” – 2,00 zł
4. Bilet ulgowy MKiDN „Muzeum za złotówkę” – 1,00 zł

Bilet wstępu na ekspozycje czasowe:
Ceny biletów wstępu ustalane są osobno dla każdej z wystaw w drodze Zarządzenia Dyrektora Muzeum.

Przewodnik muzealny
Przewodnik polskojęzyczny – 30,00 zł
Przewodnik niemieckojęzyczny  – 50,00 zł