Nadzory i badania archeologiczne

Ceny usług archelogicznych negocjonowane są indywidualnie i zależą od zaleceń
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, terminów realizacji, rozległości terenowej itp.

Kontakt:

mgr Stanisław Sinkowski
e-mail: s.sinkowski@archiwum.muzeumlubuskie.pl
Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 722 54 68 wew. 323