Dział Historii

Kierownik – mgr Monika Kowalska
Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. (095) 732 28 43 wew. 24

Gabinet Historii Dawnej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu do 1945 roku
dr Katarzyna Sanocka-Tureczek
tel. (095) 722 54 68 wew. 338
e-mail: k.sanockatureczek@archiwum.muzeumlubuskie.pl

Gabinet Historii Najnowszej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu po 1945 roku
mgr Monika Kowalska
tel. (095) 732 28 43 wew. 24
e-mail: m.kowalska@archiwum.muzeumlubuskie.pl