Edukacja i Promocja

 

Kierownik – mgr Lech Dominik

Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 095 732 28 43, wew. 26

e-mail: l.dominik@archiwum.muzeumlubuskie.pl

 

Praca działu wynika ze struktury wewnętrznej Muzeum Lubuskiego i koncentruje się wokół kilku głównych zagadnień:

Wystawiennictwo – realizujemy wszystkie wystawy muzealne stałe i czasowe na własnym terenie i poza nim, poczynając od zleconego scenariusza, a kończąc na organizacji wernisaży.

Wydawnictwa – znaczącą częścią działalności jest redakcja wszystkich wydawanych w Muzeum wydawnictw, obejmuje redakcję stałą, projekt plastyczny, projekt edytorski i typograficzny, fotografię, skład komputerowy i zlecanie gotowych publikacji do drukarni, kontakty z drukarniami.

Edukacja – dział realizuje szeroką działalność edukacyjną poprzez organizację wykładów, lekcji muzealnych, sympozjów, konferencji i imprez cyklicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na każdy rok szkolny przygotowywany jest kompleksowy program edukacyjny w postaci lekcji i warsztatów na wszystkich poziomach nauczania, zgodny z podstawą programową MEN. Sukcesywnie poddawany jest ewaluacji. Ponadto organizowane są:
Ferie zimowe w muzeum – oferta dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych
Wakacje w muzeum – oferta dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie wakacji letnich

Public relations – ważną formą działalności jest kontakt z dziennikarzami i przedstawicielami mediów, prowadzenie polityki informacyjnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji na zewnątrz.

Biblioteka – udostępnia bezpłatnie, na miejscu, mieszkańcom miasta i regionu wartościowe publikacje o charakterze naukowym z zakresu dziedzin będących w zainteresowaniu Muzeum Lubuskiego. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº. Nieustannie działa wymiana międzybiblioteczna z innymi instytucjami w kraju i za granicą, w wyniku czego księgozbiór jest stale poszerzany o publikacje związane z działalnością Muzeum. Wszystkie publikacje książkowe wydawane przez Muzeum Lubuskie są rozsyłane do bibliotek uniwersyteckich i bibliotek muzealnych na terenie całego kraju.
E-mail: biblioteka@archiwum.muzeumlubuskie.pl

Zwiedzający:

Muzeum realizuje programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzeum za złotówkę” obejmujący dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.

Dzieci poniżej 6 roku życia, zwiedzają Muzeum bezpłatnie.

Muzeum jest partnerem programów Gorzowska Karta Dużej Rodziny, Lubuska Karta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora uprawniających posiadaczy do zwiedzania obiektów Muzeum Lubuskiego w cenie biletu ulgowego.

Posiadacze Karty Seniora, Karty Polaka i European Youth Card mają możliwość zwiedzania wszystkich obiektów Muzeum Lubuskiego bezpłatnie.

Posiadacze biletu wstępu mają możliwość zwiedzania za jego okazaniem wszystkich obiektów Muzeum Lubuskiego w dniu zakupu biletu.

W każdy wtorek można zwiedzać Muzeum bezpłatnie.

 Lekcje muzealne

Lekcje w Santoku

Lekcje w Bogdańcu

Konwersatoria

Gorzowski Szlak Muzealny

Inne

« 1 z 2 »