Lekcje muzealne

Dział Edukacji i Promocji zachęca nauczycieli i wychowawców do zapoznania się z ofertą edukacyjną dla wszystkich poziomów nauczania na rok 2016/2017.

Zajęcia (lekcje i warsztaty) prowadzone są od wtorku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. W celu usprawnienia dostępu do naszej oferty edukacyjnej, zgłoszenia terminów zajęć będą przyjmowane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
W jednym obiekcie nie może odbywać się kilka zajęć równocześnie.
Istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie w dwóch różnych obiektach (ważne dla grup przyjezdnych).
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po wcześniejszym uzgodnieniu.
Dzieci i młodzież, która znajduje się na zajęciach lub na terenie Muzeum, jest pod opieką nauczyciela / opiekuna, który je przyprowadził.
Czas trwania zajęć:
lekcja – 1 godzina
warsztaty – 1,5 godziny
Opłata:
lekcje – 3 zł za osobę
warsztaty – 5 zł za osobę
Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Dział Edukacji i Promocji
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35
tel. 95 7322 843, 95 7323 814

Osoba odpowiedzialna: mgr Lidia Kardasz
Kierownik Działu: mgr Lech Dominik
www.archiwum.muzeumlubuskie.pl

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej wszystkich form wychowania przedszkolnego (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych).
Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) [Treści: 7.1 oraz 9.1]

Bądź jak muzealnik (warsztaty) [Treści: 7.1 oraz 9.1]

Instrumenty muzyczne – dawniej i dziś (lekcja) [Treści: 8.1]

Co nam w duszy gra (warsztaty) [Treści: 8.1]

Czar Bożego Narodzenia (lekcja) [Treści: 9.1]

Bożonarodzeniowe ozdabianie (warsztaty) [Treści: 9.1]

Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty) [Treści: 9.1]

Pisanka, kraszanka… (lekcja) [Treści: 9.1]

Zwyczaje, obyczaje, wróżby i tradycje (lekcja) [Treści: 9.1]

Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty) [Treści: 9.1]

Dziecięce zabawy z dawnych czasów (warsztaty) [Treści: 9.1]

Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy Dziadkom upominek! (warsztaty) [Treści: 9.1]

Mały artysta – zabawa z kolorami (warsztaty) [Treści: 9.2]

Ze sztuką za pan brat (lekcja) [Treści: 9.1]

Sprawdźmy, co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) [Treści: 11]

Co w belkach piszczy? (warsztaty) [Treści: 7.1 oraz 9.1]

Jesień – roztargniona malarka (warsztaty) [Treści: 9.2]

Przygoda z archeologią (warsztaty) [Treści: 9.1]

Historyczne gry planszowe (warsztaty) [Treści wybrane]

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: I ETAP EDUKACYJNY

 

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) [Treści: 7.1 oraz 9.1]

Bądź jak muzealnik (warsztaty) [Treści: 7.1 oraz 9.1]

Instrumenty muzyczne – dawniej i dziś (lekcja) [Treści: 8.1]

Co nam w duszy gra (warsztaty) [Treści: 8.1]

Czar Bożego Narodzenia (lekcja) [Treści: 9.1]

Bożonarodzeniowe ozdabianie (warsztaty) [Treści: 9.1]

Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty) [Treści: 9.1]

Pisanka, kraszanka… (lekcja) [Treści: 9.1]

Zwyczaje, obyczaje, wróżby i tradycje (lekcja) [Treści: 9.1]

Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty) [Treści: 9.1]

Dziecięce zabawy z dawnych czasów (warsztaty) [Treści: 9.1]

Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy Dziadkom upominek! (warsztaty) [Treści: 9.1]

Mały artysta – zabawa z kolorami (warsztaty) [Treści: 9.2]

Ze sztuką za pan brat (lekcja) [Treści: 9.1]

Sprawdźmy, co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) [Treści: 6.6]

Co w belkach piszczy? (warsztaty) [Treści: 7.1 oraz 9.1]

Jesień – roztargniona malarka (warsztaty) [Treści: 9.2]

Moja mała historia i historia mojej rodziny (warsztaty) [Treści – na koniec III klasy szkoły podstawowej: 5.2]

Gorzów – moje miasto nad Wartą – symbole miasta (warsztaty) – [Treści – na koniec III klasy szkoły podstawowej: 5.2]

O tolerancji słów kilka – mniejszości narodowe i etniczne (lekcja) [Treści – na koniec III klasy szkoły podstawowej: 5.4]

Anno Domini 1791 (lekcja) [Treści – na koniec III klasy szkoły podstawowej: 5.7]

Ogród to też muzeum (lekcja) – Edukacja przyrodnicza [Treści: 1.2]

Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) – Plastyka [Treści: 1a]

Bądź jak muzealnik (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1a]

„Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1a]

Mały artysta – zabawa z kolorami (warsztaty) – Plastyka [Treści: 2a]

Ze sztuką za pan brat (lekcja) – Plastyka [Treści: 3a]

Przygoda z archeologią (warsztaty) [Treści: 9.1a]

Sztuka Origami, czyli sztuka składania papieru w różne formy – Plastyka (warsztaty) [Treści wybrane]

Numizmatyka. Historia naszego grosika (warsztaty) [Treści wybrane]

Historyczne gry planszowe (warsztaty) [Treści wybrane]

Artyści z gorzowskiego podwórka – Jan Korcz (warsztaty) [Treści wybrane]

 

EDUKACJA SZKOLNA: II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI
Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej:
Moja mała historia i historia mojej rodziny (warsztaty) – Historia i społeczeństwo [Treści: 1.3]

Świat naszych dziadków (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 1.4]

Gorzów – moje miasto nad Wartą – symbole miasta (warsztaty) – Historia i społeczeństwo [Treści: 2.1]

Sekrety miniaturowego miasta – makieta XVII-wiecznego Gorzowa (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 2.1]

Proszę wstać, Sąd idzie! (warsztaty) – Historia i społeczeństwo [Treści: 2.3]

Anno Domini 1791 (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 3.1]

O tolerancji słów kilka – mniejszości narodowe i etniczne (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 3.3]

Z archeologią za pan brat (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 8.3]

Na starej fotografii (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 8.3]

Willa Schroedera (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 8.3]

Historia książką pisana (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 9.1]

Nie od razu Polskę zbudowano. Santok „Strażnica i klucz królestwa” (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 10.3] UWAGA! Lekcja przeprowadzana w Muzeum Grodu Santok w Santoku.

Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach Gorzowa (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 2.1]

O tym, czy lubuskie jest „warte zachodu” (lekcja) – Historia i społeczeństwo [Treści: 2.1]
Ogród to też muzeum
(lekcja) – Przyroda [Treści: 4.3]

Nauka może być fajna! (warsztaty) – Przyroda [Treści wybrane z: 3, 6, 10]

Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja) – Plastyka [Treści: 1.1]

Bądź jak muzealnik (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1.1]

„Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1.1]

Tajemnice konserwacji (lekcja) – Plastyka [Treści: 1.1]

Przygoda ze sztuką – collage (warsztaty) – Plastyka [Treści: 2.1]

Ze sztuką za pan brat (lekcja) – Plastyka [Treści: 3.1]

Sprawdźmy, co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) – Przyroda [Treści: 4.3]

Co w belkach piszczy? (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1.1]

Przygoda z archeologią (warsztaty) – Historia i społeczeństwo [Treści: 8]

Historyczne gry planszowe (warsztaty) [Treści wybrane]

Artyści z gorzowskiego podwórka – Jan Korcz (warsztaty) [Treści wybrane]

Numizmatyka. Historia naszego grosika (warsztaty) [Treści wybrane]

 

EDUKACJA GIMNAZJALNA: III ETAP EDUKACYJNY
Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej:
Nie od razu Polskę zbudowano. Santok „Strażnica i klucz królestwa” (lekcja) – Historia [Treści: 1.1 oraz 13.2] UWAGA! Lekcja przeprowadzana w Muzeum Grodu Santok w Santoku.

Naczynia jako źródła archeologiczne (lekcja) – Historia [Treści: 1.1]

Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie Gorzowa (lekcja) – Historia [Treści: 1.1]

Średniowieczne zabytki kultury w regionie (lekcja) – Historia [Treści: 12.3]

Renesansowe zabytki sztuki w regionie (lekcja) – Historia [Treści: 19.5]

Barokowe zabytki sztuki w regionie (lekcja) – Historia [Treści: 20.5]

Klasycystyczne zabytki sztuki w regionie (lekcja) – Historia [Treści: 26.4]

Historia książką pisana (lekcja) – Historia [Treści: 17.3]

Anno Domini 1791 (lekcja) – Historia [Treści: 26.2]

Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach Gorzowa (lekcja) – Historia [Treści: 31]

O tym, czy lubuskie jest „warte zachodu” (lekcja) – Wiedza o społeczeństwie [Treści: 18.2]

Bądź jak muzealnik (warsztaty) – Plastyka, zajęcia artystyczne – przedmiot uzupełniający [Treści: 1.1]

Tematyka regionalna w twórczości artysty malarza Jana Korcza (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1.1]

„Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1.1]

Tajemnice konserwacji (lekcja) – Plastyka [Treści: 1.1]

Oczami impresjonisty (warsztaty) – Plastyka, zajęcia artystyczne – przedmiot uzupełniający [Treści: 2.1]

Co w belkach piszczy? (warsztaty) – Plastyka [Treści: 1.1]

Co warto wiedzieć o sztuce współczesnej? (lekcja) – Plastyka, zajęcia artystyczne [Treści: 3.1]

Nauka może być fajna! (warsztaty) – Fizyka [Treści wybrane]

Sprawdźmy, co wiecie o błękitnej planecie! (warsztaty) – Biologia [Treści wybrane]

 

EDUKACJA PONADGIMNAZJALNA: IV ETAP EDUKACYJNY
Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej:
Kręte drogi ku niepodległości (lekcja) – Historia – zakres podstawowy [Treści: 2.1], historia – zakres rozszerzony [Treści: V.4.1]

Anno Domini 1791 (lekcja) – Historia – zakres rozszerzony [Treści: III.6.3]

Biedermeier – nowa epoka sztuki mieszczańskiej (lekcja) – Historia – zakres rozszerzony [Treści: IV.6.6]

Socrealizm a wystawa młodej plastyki polskiej w warszawskim Arsenale w 1955 roku (lekcja) – Historia – zakres rozszerzony [Treści: V.14.2]

Historia książką pisana (lekcja) – Historia – zakres rozszerzony [Treści: C.2.1]

Jeden kraj – wiele kultur (lekcja) – Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający [Treści: E.5.2]

Pieniądz w dziejach Polski (lekcja) – Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający [Treści: A.6.2]

„Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (warsztaty) – Wiedza o kulturze [Treści: 1.3 oraz 3.5]

Co w belkach piszczy? (warsztaty) – Wiedza o kulturze [Treści: 1.1]

O tym, czy lubuskie jest „warte zachodu” (lekcja) – Wiedza o społeczeństwie – zakres rozszerzony [Treści: 28.6]