Lekcje w Santoku

Edukacja szkolna jest wyróżnikiem Grodu Santockiego w Santoku. Od kilku lat, we współpracy z Zespołem Szkół w Santoku oraz władzami gminy, prowadzony jest tutaj cykl „Popularyzacja archeologii i historii regionu”, skierowany do czwartoklasistów. Składa się on z dziesięciu godzinnych spotkań; wykładów połączonych z warsztatami plastycznymi. Cykl kończy się konkursami plastycznym oraz historycznym i wystawą prac uczestników w muzeum. Każde dziecko opuszcza muzeum z upominkiem.
Zainteresowanych, także szkoły spoza Santoka, prosimy o kontakt z panią dr Małgorzatą Pytlak:
Gród Santocki w Santoku
ul. Wodna 2A
telefon: 95 731 61 08