Konferencja o reformacji w Gorzowie Wielkopolskim – czekamy na zgłoszenia

Posted on Posted in Archiwum

Rok 2017 dla Gorzowa Wielkopolskiego przynosi znaczące dla historii miasta daty warte szczególnego upamiętnienia. W tym roku obok okrągłego jubileuszu, 760–lecia lokacji, (2 lipca 1257 roku) jednym z najważniejszych wydarzeń jest 500-letni Jubileusz Reformacji. Szczęśliwie się złożyło, że obok tej daty widnieje również okrągła, 480-letnia rocznica przejścia na luteranizm mieszkańców dawnego Gorzowa Wlkp. Także bardzo bliskie są sobie daty dzienne. Za początek reformacji przyjmuje się symbolicznie dzień 31 października, kiedy Marcin Luter na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze powiesił swoje 95 tez. W Landsberg an der Warthe natomiast, 20 lat później, 1 listopada 1537 roku, burmistrz, rada oraz pozostali mieszkańcy miasta w kościele mariackim przyjęli komunię pod dwiema postaciami, co było jednoznaczne ze zmianą konfesji.

Wydarzenie to jest godne szczególnego upamiętnienia. Warto podkreślić, że niemal całe materialne dziedzictwo kulturowe Gorzowa Wlkp. opiera się na światopoglądzie, postawach i zasadach współżycia społecznego wypracowanych na bazie luteranizmu, potem też kalwinizmu. Świętując kolejne jubileusze lokacji miasta, prezentujemy to dziedzictwo – architekturę, przeszłość handlowo-przemysłową, założenia parkowe, przeogromną spuściznę archiwalną na podstawie której możemy odtworzyć najdrobniejsze szczegóły z życia mieszkańców, dzieła historiografii i wiele innych. Mało też kto zadaje sobie pytanie jak wyglądałaby spuścizna kulturowa Gorzowa, gdyby nie reformacja. A jaki współcześnie odłam społeczeństwa stanowią ewangelicy?

Mając na uwadze te i inne założenia problemowe, Muzeum Lubuskie w tym roku włączyło się w obchody 760-lecia lokacji miasta poprzez wystawę poświęconą reformacji pt. „500/480. Dzieje reformacji w Gorzowie Wielkopolskim”, konferencję związaną z tą tematyką oraz wydawnictwo pokonferencyjne.

W założeniu organizatora, planowane wydarzenia przybliżą problematykę zjawisk religijnych w czasach nowożytnych, zobrazują najważniejsze osiągnięcia kultury protestanckiej w mieście, przedstawią naturę wyznań reformowanych i zaprezentują zabytki związane z protestanckimi dziejami Gorzowa Wielkopolskiego. Wobec powyższego zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką dziedzictwa reformacyjnego Gorzowa Wielkopolskiego, do zgłoszenia udziału w konferencji i wygłoszenia referatów o tej bogatej, ale wciąż niewyczerpanej dla badań tematyce.

 

– konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek)

– zgłoszenia wraz z podanym tematem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2017 r.

– na wystąpienie przeznaczone będzie 25 minut

– artykuły pokonferencyjne do publikacji należy przesłać do 15 grudnia 2017 r. (publikacja artykułów przewidziana jest na maj 2018 r.)

– organizatorzy przewidują symboliczne honoraria, nie zapewniają noclegów ani nie pokrywają kosztów dojazdu

– liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu referatu decyduje kolejność zgłoszeń

– konferencja połączona jest z wystawą o tym samym tytule, której wernisaż odbędzie się 27 października 2017 r. (piątek) w Spichlerzu, na którą również serdecznie wszystkich uczestników konferencji zapraszamy.

 

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres:

Muzeum Lubuskie

  1. Warszawska 35

66-400 Gorzów Wielkopolski

– dr Katarzyna Sanocka-Tureczek, tel. (095) 722 54 68 wew. 338, e-mail: k.sanockatureczek@archiwum.muzeumlubuskie.pl

lub

– sekretariat: tel. (095)732 28 43, e-mail: info@archiwum.muzeumlubuskie.pl